Andre områder

Vi har også tatt inn humle fra steder i verden hvor det tradisjonelt ikke har vært dyrket humle.

Denne humla har igjen en annen type smak som er spennende.

De kinesiske humlene vi tar inn er svært like på sine amerikanske søsken.