Europeisk humle

Dette er humle vi kjenner fra øl fra de store bryggeriene i Norge og ellers i Europa. Den smaken vi i utgangspunktet er mest fortrolig med. 

Men også her i Europa er det mye nytt som kommer og som har mye spennende smaker!