Lager

Her er lagergjær fra flere forskjellige produsenter. Det er mindre forskjell mellom de forskjellige lagergjærene enn det er mellom ale-gjærene.