Utstyr til gjæring

Gjæringen er en vesentlig del av bryggingen. Det er derfor viktig å gi gjærcellene best mulig vilkår. 

Her er en oversikt over vårt utstyr i denne sammenheng.