Norsk Håndsprit 500ml Norsk Håndsprit 500ml

Norsk Håndsprit 500ml

Desinfeksjonsmiddel 70%

Varenr:103217
Norsk Håndsprit, desinfeksjonsmiddel til privat og profesjonell bruk.

Brukes på tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp.

For best effekt: vask hendene grundig med såpe og vann (min 20 sek) og tørk dem. Spre Norsk Håndsprit utover på håndflaten og fingrene. La hendene lufttørke i ca 30 sekunder.

MÅ IKKE DRIKKES

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
129,-
-+
20+på lager
BeskrivelseTeknisk infoAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

Norsk Håndsprit, desinfeksjonsmiddel til privat og profesjonell bruk.

Brukes på tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp.

For best effekt: vask hendene grundig med såpe og vann (min 20 sek) og tørk dem. Spre Norsk Håndsprit utover på håndflaten og fingrene. La hendene lufttørke i ca 30 sekunder.

MÅ IKKE DRIKKES

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Aktivt stoff: etanol 50 g/100ml
Laboratorietestet og tilfredstiller EN1500.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme, varme overflater,
gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.

Ved kontakt med øynene:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Innhold / beholder leveres til godkjent
avfallsbehandlingsanlegg.

Produsert hos KG Puntervold AS

Teknisk info


Alternativer
Support
Kundeanmeldelser
25692