Norsk Håndsprit 1 Liter Refill

Norsk Håndsprit 1 Liter Refill

Desinfeksjonsmiddel 70%

Varenr:103219
Norsk Håndsprit, desinfeksjonsmiddel til privat og profesjonell bruk.
Refill flasken har ikke sprutekork, men vanlig skrukork.

Brukes på tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp.

For best effekt: vask hendene grundig med såpe og vann (min 20 sek) og tørk dem. Spre Norsk Håndsprit utover på håndflaten og fingrene. La hendene lufttørke i ca 30 sekunder.

MÅ IKKE DRIKKES

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
169,-
-+
20+på lager
BeskrivelseTeknisk infoAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

Norsk Håndsprit, desinfeksjonsmiddel til privat og profesjonell bruk.
Refill flasken har ikke sprutekork, men vanlig skrukork.

Brukes på tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp.

For best effekt: vask hendene grundig med såpe og vann (min 20 sek) og tørk dem. Spre Norsk Håndsprit utover på håndflaten og fingrene. La hendene lufttørke i ca 30 sekunder.

MÅ IKKE DRIKKES

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Aktivt stoff: etanol 50 g/100ml
Laboratorietestet og tilfredstiller EN1500.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme, varme overflater,
gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.

Ved kontakt med øynene:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Innhold / beholder leveres til godkjent
avfallsbehandlingsanlegg.

Produsert hos KG Puntervold AS

Teknisk info


Alternativer
Support
Kundeanmeldelser
25694