Produksjon av våre allgrain ølsett

Om våre allgrain ølsett

Alle våre all-grain ølsett (dvs med knust korn) utvikles og produseres ved vårt produksjonsanlegg i Grimstad.

Her har vi blandemaskiner, mølle og pakkemaskiner hvor vi pakker ca 60 ølsett pr batch. Humlen veies, pakkes og vakumeres i egne poser slik at det bare er å klippe opp posen og tilsette innholdet iht anvisningen på posen. Det følger også med tørrgjær. Mengde gjær er iht produsentens egne anbefalinger.

Maltet (kornet) er veid opp iht oppskrift, for deretter å blandes i ca 30 minutter før maltet slippes i mølla og føres videre til vekt- og pakkemaskin. I pakkemaskinen blir mesteparten av luften sugd ut av posen. Til slutt samles alt i ølsettesker som merkes med navn, batchnummer og produksjonsmåned.

Møllen kverner (skallknuser) maltet slik at det passer til de fleste bryggemaskiner som er på markedet, hvor det benyttes silbunn eller silkar. Graden av knusing passer også dersom du benytter meskepose (BIAB = Brew in a Bag). Utbyttet vi oppgir, dvs 72% er erfaringstall ved brygging på BrewZilla 35l. Utbyttet du selv oppnår vil være avhengig av ditt utstyr og din bryggeteknikk, og vi kan derfor ikke garantere en spesifikk OG.

Meld deg på nyhetsbrev

Motta råd og tips, nyheter og gode tilbud!