Craftsan 1 liter

Craftsan 1 liter

skummende, syreholdig skyllemiddel

Varenr:102665

Finest Craftsan er et høytskummende, syreholdig skyllemiddel i konsentrert form. Craftsan har de samme egenskapene som Starsan og brukes til siste skylling av bryggeutstyr før kontakt med vørter, øl eller andre næringsmidler. Helt uten at det trengs skylling med vann etter bruk.

Inneholder 1 liter.
Se alternative produkter lenger nede for flere forpakningsstørrelser.

329,-
-+
20+på lager
BeskrivelseTeknisk infoTilbehørAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

Finest Craftsan er et høytskummende, syreholdig skyllemiddel i konsentrert form. Craftsan har de samme egenskapene som Starsan og brukes til siste skylling av bryggeutstyr før kontakt med vørter, øl eller andre næringsmidler. Helt uten at det trengs skylling med vann etter bruk.

Den anerkjente produsenten Chemisphere har sammen med norske Craftco AS produsert skyllemiddelet Craftsan. Chemisphere ble opprettet i 1986 står ansvarlig for Pipeline- serien som av mange er foretrukken rengjøring for tappelinjer.

 

BRUKSANVISNING

  • Blandingsforhold: 20 ml Finest Craftsan pr. 10 liter vann
  • Kontakttid: 2 minutter

Siste skylling av gjæringskar: vask med egnet vaskemiddel og skyll godt. Pass godt på at alle gjærrester ol. er fjernet. Bruk et par liter utblandet Craftsan i gjæringskaret, sett på lokket og rist godt slik at det kommer i kontakt med alle flater. La stå i to minutter og tøm løsningen ut av karet. Det gjør ikke noe om det er skum igjen i bøtta. Det er ikke nødvendig å skylle etterpå.

Siste skylling av diverse småutstyr: bland ut mengde Craftsan etter behov, og legg i bløt i to minutter. La blandingen renne litt av før bruk slik at man tar minst mulig med i vørteren.

Tips: ha tilgjengelig en spray-/dusjeflaske med Craftsan- blanding til å dusje direkte på det du ønsker å skylle.

 

FARE
Inneholder fosforsyre
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Egenskaper; syre; pH ikke utblandet; 1

Link til sikkerhetsdatablad


FØRSTEHJELP
Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontak¬tlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Teknisk info


Tilbehør
Alternativer
Support
Kundeanmeldelser
Gjennomsnittlig vurdering:
(1)
Craftsan 1 literskummende, syreholdig skyllemiddelFunker like greit som Starsan, og litt rimeligere!
21492