Nyt vårt store utvalg av humle

«Humleplugg»

  • Dette er fersk eller tørket hel humle som er presset sammen til 15 gram store klumper.

  • Under koking oppløses de raskt. Deretter oppfører de seg som hel blomst.
  • Utvalget her begrenser seg stort sett til de mest vanlige engelske humletypene fordi humleplugger benyttes i stor grad til tørrhumling i nevnte land.

Plugg, pellets og tørket blomst kan stort sett brukes om hverandre og i samme mengdeforhold.

Humleekstrakt

Ekstrakter kan brukes som erstatning for annen humle ved tørrhumling. Kan gjerne tilsettes helt tilslutt om du synes ølet er blitt for bittert. Humleekstrakter deles igjen inn i harpiksekstrakter og rene oljer. Ekstraktene tar selvfølgelig mindre plass og er derfor lettere å oppbevare, men gir igjen en mindre variasjon på smak og aroma.

Harpiksekstrakter regnes av mange som et kjemisk prosessert produkt da det ofte lages av ulike organiske forbindelser (vanligvis etanol) eller karbondioksid til å ekstrahere harpiksstoffene fra humleblomsten. De rene humleoljene blir utvinnet ved hjelp av dampdestillasjon eller ekstrasjon med karbondioskid. Videre kan man separere humleoljene i ulike aromaer, alt etter som hvilke molekyler fraksjonen inneholder. Du kan kjøpe humleoljer som er spesielt florale, krydrede, sitruspregede eller treaktige. 

Tørket blomst

Kan lagres, men er svært volumiøse og gir utfordringer ved lagring.

Pellets

Svært populær form som er finhakket hel humle presset sammen til pellets. Så her er volumet redusert og lagring blir derfor enklere. Klikk her for å se vårt utvalg på humlepellets.

Finnes i et stort utvalg og er den mest vanlige bruksformen for humle i dag. Finnes i to ulike utgaver: type 90, som er en vanlig humlepellet og type 45, hvor noe av plantemateriale er blåst bort for at a-syreinnholdet skal være det samme gjennom ulike produksjoner. På grunn av formen er de enkle å håndtere og veie, i tillegg til at de synker til bunns i kjelen noe som gir større kontaktflate som igjen gir bedre utbytte. Ca 10% for å være nøyaktig. Faller stort sett godt til bunnen som kan være en fordel ved tørrhumling. Bitterutnyttelsen i pelleter ligger to til tre prosentpoeng høyere enn utnyttelsesgraden for hel blomst.

Fersk, hel humle

Dette er selvfølgelig det mest naturlige og mange mener dette gir den beste smaken. Ulempene ved å bruke fersk humle er at de har dårlig holdbarhet, og at konglene holder seg flytende som kan gi problemer senere i prosessen. Fordelen er at du kan bruke egendyrket humle.

Synker ikke til bunnen, men flyter rundt i vørteren. Fersk humle må du gange med fem i forhold til bruk av tørket humle. Mister aroma og a-syre under lagring. Kalles wet-hoppping