Hva er humle?

Humlen er ølets krydder, og bidrar til aroma og bitterhet

Smak og aroma kommer av oljen i humle-konglen, og kan gi asosiasjoner til gress, harpik og tropiske frukter

Bitterhet, smak og aroma, avhenger av når den tilsettes i bryggeprosessen. Omtales som bitterhumle eller smaks- og aroma-humle. Noen omtales som "dual purpose" dersom den er egnet til begge deler.

Bitterhet måles i IBU (Intl Bittering Unit) og kan oppfattes forskjellig fra person til personer. En høy verdi føles mindre bitter dersom ølet har høy alkohol og restsødme, vi kaller det da for balansert. Mye CO2 i ølet vil også bidra til at ølet oppleves bittert.